inVIPtus Inviptus tu outlet de moda

1. Uwaga Prawna - inVIPtus Polska


1.1 Właścicielem tej strony internetowej jest firma DIALOGO MEDIA S.L.U.,
o numerze identyfikacji podatkowej NIF B- 848341, z siedzibą w Madrycie, zarejestrowana w dniu 18 czerwca 2009 roku w notarialnym porządku rejestru handlowego w Madrycie pod numerem 1.234, tom 26.875, arkusz 38, strona M-848,341.


1.2 inVIPtus Polska jest oddziałem DIALOGO MEDIA S.L.U. (dalej DIALOGO MEDIA).


1.3 DIALOGO MEDIA świadczy usługi z zakresu e-mail marketingu oraz marketingu bezpośredniego. inVIPtus Polska zdaje sobie sprawę z niepewności i obaw jakie mogą towarzyszyć ujawnianiu danych osobowych w Internecie. Dlatego jednym z podstawowych celów inVIPtus Polska, jest oferowanie swoich usług tak bezpiecznie i poufnie, jak to możliwe, przy jednoczesnej ochronie prywatności danych osobowych swoich użytkowników.


2. Członkowie DIALOGO MEDIA inVIPtus Polska


2.1 inVIPtus Polska oferuje swoim użytkownikom możliwości zarządzania swoim profilem (profilem użytkownika), w tym konfigurowanie powiadomień, potwierdzanie otrzymywania newsletterów, informacji oraz reklam produktów i usług powiązanych z zainteresowaniami użytkownika, które wybrał lub które mogły być uznane za interesujące dla użytkownika, ze względu na dane w profilu na stronie inVIPtus Polska.


2.2 Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do usług inVIPtus Polska, musi wypełnić formularz rejestracji inVIPtus Polska i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych.


3. Zasady dobrej praktyki


Działania DIALOGO MEDIA są zgodne z obowiązującym prawem, a konkretnie, z przepisami ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, oraz ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, jak i ustawy 1 /1996 z dnia 15 stycznia o ochronie prawnej nieletnich.


4. Korzystanie z usług przez nieletnich


4.1 Rejestracja na inVIPtus Polska nie jest dozwolona dla osób nieletnich. W tym celu zostały stworzone mechanizmy autentyczności, które nie pozwalają na rejestrację (a) osób wprowadzających datę, która nie byłaby datą wieku osoby pełnoletniej, (b) osób które nie potwierdzą ukończenia 18 roku życia.


5. Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych


a) Prawo do informacji


Zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, DIALOGO MEDIA  informuje użytkowników o istnieniu zautomatyzowanej bazy danych o charakterze osobistym, stworzonej przez DIALOGO MEDIA, która została zarejestrowana w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych.


b) Cel


Dane podane przez użytkownika DIALOGO MEDIA będą używane w celu ustalenia obszarów zainteresowań użytkowników. Konkretnie do zarządzania i konfiguracji powiadomień, wyboru promocji, konkursów, informacji i reklam produktów, które mogą interesować użytkownika i które mógł zasugerować na swoim profilu inVIPtus Polska, oraz wyboru sektorów,  z których przesyłane informacje mogą być dla użytkownika interesujące (Finanse, Edukacja, Motoryzacja, Organizacje pozarządowe, Telekomunikacja, Doradztwo, Medycyna, Higiena, Zdrowie, Uroda, Meble, Muzyka, Filmy, Hobby, Artykuły biurowe, Komputery, Technologia, Podróże, Zabawki, Biżuteria, Kosmetyki ), dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymywać oferty lub informacje, które mogą być dla nich interesujące. Podane przez użytkownika dane będą traktowane z najwyższą prywatnością, poufnością i bezpieczeństwem zgodnie z obowiązującymi przepisami.


c) Zgoda użytkownika


Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, użytkownik akceptuje warunki określone w polityce prywatności DIALOGO MEDIA, a co za tym idzie wyraża zgodę, na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania informacji handlowych w wybrany sposób (mail, telefon, fax, list lub drogą elektroniczną).


W każdym momencie użytkownik może odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych przez DIALOGO MEDIA wysyłając e-mail na adres: privacy@pl.inviptus.com lub pisząc na adres: DIALOGO MEDIA SLU C/ Marqués de Riscal, 11, 2º, 28010 Madrid.


e) Prawo do dostępu, sprostowania, odwołania i braku zgody


Użytkownicy mogą skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania lub braku zgody wobec przetwarzania danych osobowych poprzez pisemne zawiadomienie wysłane na adres: DIALOGO MEDIA SLU C/ Marqués de Riscal, 11, 2º, 28010 Madrid lub poprzez wysłania e-maila na adres: privacy@pl.inviptus.com


W każdej kwestii związanej z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z nami przez e-mail: privacy@pl.inviptus.com.


f) Realizacja działań bezpieczeństwa


Dane osobowe użytkowników są przechowywane w katalogu DIALOGO MEDIA, który gwarantuje, zgodne z aktualnym stanem techniki, odpowiednie środki techniczne i strukturalne, zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych. DIALOGO MEDIA utrzymuje poziom bezpieczeństwa ochrony danych zgodnie z dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, zatwierdzającym rozporządzenie do ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych. DIALOGO MEDIA posiada wszelkie wymagane środki techniczne, aby zapobiec utracie, przekształceniu, nieuprawnionemu dostępowi czy kradzieży danych, które użytkownicy dostarczyli DIALOGO MEDIA.


6. Komunikacja Elektroniczna

6.1. Przetwarzanie danych osobowych do wysyłania komunikacji elektronicznej jest zgodne z zasadami określonymi w ustawie 15/1999
z 13 grudnia, o ochronie danych osobowych (BOE 14/12/1999)
oraz ustawie 34/2002 z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (BOE 07.12.2002).

6.2. We wszelkiej komunikacji elektronicznej wysyłanej przez inVIPtus Polska na początku każdej wiadomości, widnieje słowo "reklama" i wyraźne określenie osoby lub podmiotu, w którego imieniu komunikacja jest wykonana.

6.3 Użytkownicy serwisu inVIPtus Polska którzy chcą odstąpić od usługi, mogą to zrobić bezpłatnie, wysyłając pisemne zawiadomieniu do DIALOGO MEDIA S.L.U, C / Marques de Riscal, 11, 2 º (28010 Madrid) lub poprzez swój profil użytkownika na stronie http://pl.inviptus.com lub przez wysłanie e-maila na adres  privacy@pl.inviptus.com.

6.4 Użytkownik może zmodyfikować swoje dane, swoje obszary zainteresowań i preferencji, poprzez sekcję "Modyfikacja" na stronie http://pl.inviptus.com.